Nederlands | English
Bunschotenfonds aanvragenschema

Aanvragen

Het Bunschoten Fonds steunt organisaties in de klassieke-muziekcultuur in Nederland in hun streven naar continuïteit en zelfredzaamheid. Dit doet het Fonds door muziekorganisaties te helpen op lange termijn meer eigen inkomsten te genereren, zoals van donateurs en sponsors. Het Bunschoten Fonds biedt muziekorganisaties een subsidiemogelijkheid in natura – in de vorm van het inschakelen van een in fondswerving gespecialiseerd bureau – en/of een bijdrage in geld. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor rechtspersonen.

Het fonds verstrekt in principe giften met een tegenwaarde tussen de € 10.000,00 en € 30.000,00.

Organisaties op het gebied van klassieke muziek die hiervoor in aanmerking komen dienen te streven naar continuïteit en zelfredzaamheid op de lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn:

Niet in aanmerking komen:

Graag ontvangen wij de volgende stukken:

Start uw aanvraag door op onderstaande knop te klikken en het aanvraagmenu te doorlopen. Het verdient aanbeveling de hiervoor genoemde stukken vooraf te verzamelen, zodat u deze tijdens het invullen van de aanvraag kunt uploaden.

Beperkingen in de aanvraag
U kunt uw aanvraag uitsluitend online, volledig digitaal indienen. Op papier toegestuurde aanvragen worden door Het Bunschoten Fonds geweigerd.

Aanvragen welke worden ingediend door bemiddelingsbureaus worden niet in behandeling genomen.

Pro-forma aanvragen welke enkel dienen om te bepalen hoe kansrijk een aanvraag is, worden niet in behandeling genomen.

Een aanvragende organisatie kan ten hoogste driemaal een aanvraag indienen bij het Bunschoten Fonds.

Wanneer kunt u aanvragen?
U kunt uw aanvraag alleen indienen in bepaalde perioden. Het bestuur van het Bunschoten Fonds vergadert in maart en in september over de toekenningen van giften. De aanvraagperiode voor de vergadering in maart loopt van 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de vergadering tot 1 februari van het betreffende jaar waarin de vergadering wordt gehouden. De aanvraagperiode voor de vergadering in september loopt van 1 april van het betreffende jaar tot 1 augustus van het jaar. Buiten deze periode(n) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Aanvragen voor Het Bunschoten Huis
Via de onderstaande knop ‘Start aanvraag’ kunt u alleen een aanvraag doen voor Het Bunschoten Fonds. Voor Het Bunschoten Huis kunt hier terecht.

Start aanvraag
Zorg dat u alle vragen beantwoordt en alle hierboven gevraagde stukken uploadt voor u op ‘Verzenden’ klikt. Alleen als u een bevestiging per e-mail ontvangt kunt u er zeker van zijn dat uw aanvraag is aangekomen.

Start aanvraag