Nederlands | English
Image1
Image3

GASTVRIJE OASE VOOR JONGE MUSICI

Het Bunschoten Fonds stelt de voormalige woning van oprichter Willem Bunschoten ter beschikking aan jonge musici. (Internationale) studenten die tijdelijk studeren of een masterclass volgen aan het conservatorium te Amsterdam kunnen een periode in Het Bunschoten Huis wonen. Ook staat de woning open voor gerenommeerde klassieke musici die voor een optreden tijdelijk in Amsterdam verblijven. Er kunnen maximaal vier gasten tegelijk verblijven.

Image1

Over het huis
Naast zijn vermogen liet oprichter Willem Bunschoten ook zijn woning na aan Het Bunschoten Fonds. Hier woonde hij de laatste decennia van zijn leven. Inmiddels geniet dit ongeveer honderd jaar oude pand de beschermde status van Monumentenzorg. Het werd in 2013 grondig verbouwd om jonge musici gedurende korte of langere tijd te kunnen huisvesten. Willem Bunschoten beschouwde het vermogen dat hij erfde van zijn ouders, en later van zijn nicht, niet als zijn eigendom. Op het eind van zijn leven besloot hij het in te zetten voor de muziek, met als resultaat de oprichting van Het ir. Etward Bunschoten Fonds en het daarbij behorende Bunschoten Huis. Lees meer historie1

Het Bunschoten Huis is fraai gelegen in een van de oude Amsterdamse wijken. De verbouwing is uitgevoerd met respect voor de beschermde status van het pand en de bijzondere constructie met een voor- en achterhuis. Toch is de woning nu van alle moderne gemakken voorzien, zodat jonge musici er comfortabel kunnen verblijven.

Voorwaarden aanvraag
Een verblijf in Het Bunschoten Huis is mogelijk:
- voor tijdelijke studenten aan het Conservatorium Amsterdam en gerenommeerde musici,
- voor een periode tussen de één en vijf maanden, voor maximaal vier personen tegelijk,
- wanneer een Nederlandse rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) garant staat voor de gasten van Het Bunschoten Huis.

Het bestuur van het Bunschoten Fonds kan in uitzonderingsgevallen van bovenstaand beleid afwijken. Aan het verblijf in Het Bunschoten Huis is een aantal voorwaarden verbonden, zoals het tekenen van een gebruikersovereenkomst door de bewoners én de rechtspersoon die voor hen garant staat. Het niet naleven van de voorwaarden heeft beëindiging van de bewoning tot gevolg.

Aanvragen
U kunt een verblijf aanvragen voor uzelf of een ander of een groep via onderstaande knop ‘Start aanvraag’. Tijdens het invullen heeft u in ieder geval de volgende gegevens nodig: - om welke persoon/personen het gaat (voor-/achternaam, geboortedatum, nationaliteit),
- wat de gewenste duur van het verblijf is (tussen een en acht maanden).

Bij gasten die een niet-Nederlandse nationaliteit hebben, kan het tonen van een verblijfsdocument worden verlangd.

Start aanvraag

Bunschotefonds