Nederlands | English

Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over Het Bunschoten Fonds die is onderverdeeld in informatie over het fonds, de doelstelling, de activiteiten en de wijze van aanvragen. Het Bunschoten Fonds probeert deze site zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden, maar kan er niet voor instaan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Het Bunschoten Fonds aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Het Bunschoten Fonds sprake is van opzet of grove nalatigheid. Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiële bijdrage van Het Bunschoten Fonds met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van Het Bunschoten Fonds. Op de inhoud en presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Het Bunschoten Fonds en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Het Bunschoten Fonds elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.
Het Bunschoten Fonds acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar de bezoekers/aanvragers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van bezoekers/aanvragers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Bunschoten Fonds houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Het Bunschoten Fonds.

Aanvraag
Uw aanvraag voor een gift van Het Bunschoten Fonds wordt pas als in behandeling genomen (en dus meegenomen in een aanvragenronde) indien en wanneer u een schriftelijke bevestiging van Het Bunschoten ontvangt waarin wordt bevestigd dat uw aanvraag volledig is en dat deze als aanvraag wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Verwerken van persoonsgegevens
Het Bunschoten Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor acceptatie, uitvoering van overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Het Bunschoten Fonds. Deze gegevens worden door Het Bunschoten Fonds ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante activiteiten van Het Bunschoten Fonds en door geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit per e-mail melden. Het Bunschoten Fonds verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: info@bunschotenfonds.nl

Klikgedrag
Op de website van Het Bunschoten Fonds worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Het Bunschoten Fonds de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van cookies
Het Bunschoten Fonds kan gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van Het Bunschoten Fonds gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder andere om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook hier wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Links naar andere sites
Op de website van Het Bunschoten Fonds zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Het Bunschoten Fonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
Het Bunschoten Fonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@bunschotenfonds.nl.

Wijzigingen
Het Bunschoten Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Op de website van Het Bunschoten Fonds zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Het Bunschoten Fonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
Het Bunschoten Fonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@bunschotenfonds.nl.

Wijzigingen
Het Bunschoten Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.