MIJLPALEN:
DIT ZIJN
DE HELDEN &
MOMENTEN
WAAR BF HET
VOOR DOET

< Terug naar nieuwsoverzicht

Fonds leert orkesten en ensembles geld verdienen

Het Financieele Dagblad over Het Bunschoten Fonds:
door Bert Koopman

2013

De zestiende editie van het Grachtenfestival Amsterdam, vanaf 16 augustus, brengt niet alleen muziek maar ook een zakelijke primeur. Het Ir. Etward Bunschoten Fonds steunt de concertreeks Terra Incognita, waarbij jong muzikaal talent en ervaren musici samen optreden in de Wintertuin van Hotel Krasnapolsky. Maar daarnaast biedt het fonds orkesten, ensembles, festivals en podia ook professionele hulp bij het opvoeren van de eigen verdiencapaciteit nu subsidiestromen opdrogen.

‘Het Bunschoten Fonds wil muziekorganisaties zelf leren vissen naar alternatieve geldbronnen,’ zegt fondsvoorzitter Dennis Weewer, in het dagelijks leven directeur bij Insinger de Beaufort Family & Charity Office. Het fonds brengt ze in contact met Van Dooren Advies, gespecialiseerd in sponsoring en fondsenwerving, onder meer voor De Nederlandse Opera en het North Sea Jazz Festival.

Weewer benadrukt dat aanvragen omzichtig worden geselecteerd, zowel door het fondsbestuur zelf als door Van Dooren Advies. Op grond van ‘quick scans’ blijven in twee ronden, in maart en oktober, steeds twee kandidaten over. De een krijgt professionele ondersteuning van het bureau, de ander krijgt de uitslag van de scan. Er is jaarlijks € 60.000 beschikbaar.

Oprichter van Het Bunschoten Fonds is de excentrieke muziekleraar Willem Bunschoten (1932-2011). Op zijn ziekbed hoorde hij op de radio hoe er met honderden miljoenen euro’s werd bezuinigd op de podiumkunsten. Dat de hele sector tot op de ruggengraat werd geraakt, ging hem aan het hart. De teruggetrokken soefi wilde noodlijdende muziekorganisaties daarom steunen. Weewer: ‘Voorop staan zelfredzaamheid en duurzaamheid.’

Willem Bunschoten is de zoon van de fondsnaamgever, Etward Bunschoten. De familie van Etwards vrouw bezat een plantage op Java, de basis van het fondsvermogen.

Directeur Lidy Klein Gunnewiek (51) van het Grachtenfestival Amsterdam — het jaarlijkse festival dat jong talent in de klassieke muziek een monumentaal podium biedt, deels in de openlucht — is blij met de eenmalige bijdrage van € 50.000 van Het Bunschoten Fonds aan de concertserie Terra Incognita. Sinds een doorstart in 2010 zoekt het klassiekemuziekfestival, dat vorig jaar 53.000 bezoekers trok, een bestendige financiële basis.

Anders dan de Robeco Summer Nights in Het Concertgebouw (circa 70.000 bezoekers) beschikt het Grachtenfestival niet over één cofinancier die al een kwarteeuw aan boord is. Directeur Klein Gunnewiek: ‘De financiering blijft een grote uitdaging.’ Het Grachtenfestival organiseert met een budget van € 1,2 miljoen meer dan 170 concerten op negentig locaties in Amsterdam.
Ruim twee derde van dat bedrag komt uit recette, sponsoring, private fondsen en particuliere donaties. Lidy Klein Gunnewiek zegt in gesprek te zijn met enkele ‘partijen’ om de beoogde schaalvergroting van het festival mogelijk te maken. Ze zet in op een groei van het festivalpubliek met een derde tot 70.000 bezoekers in 2016. Haar streven is een publiek dat voor de helft jonger is dan veertig jaar.

Het festival wil ‘een meer ondernemende manier van produceren’ ontwikkelen door vanuit een centrale eigen locatie, ‘het festivalhart’, alleen producties te programmeren waar direct voldoende inkomsten tegenover staan. Kwetsbare onderdelen — talentbegeleiding, eigen producties, experimentele muziek — kunnen daardoor echter in de gevarenzone belanden. Volgens Klein Gunnewiek blijft ondersteuning uit de publieke en private hoek noodzakelijk.