Het Bunschoten Fonds steunt organisaties in de klassieke-muziekcultuur in Nederland in hun streven naar continuïteit en zelfredzaamheid. Dit doet het Fonds door muziekorganisaties te helpen op lange termijn meer eigen inkomsten te genereren, zoals van donateurs en sponsors. Het Bunschoten Fonds biedt muziekorganisaties een subsidiemogelijkheid in natura – in de vorm van het inschakelen van een in fondswerving gespecialiseerd bureau – en/of een bijdrage in geld. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor rechtspersonen.

Het fonds verstrekt in principe giften met een tegenwaarde tussen de € 5.000,00 en € 30.000,00.

Organisaties op het gebied van klassieke muziek die hiervoor in aanmerking komen dienen te streven naar continuïteit en zelfredzaamheid op de lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • orkesten, ensembles, performing arts festivals en podia voor klassieke muziek,
 • die zich inzetten voor talenten (jong en oud) op het gebied van klassieke muziek,
 • die duidelijke lange-termijnambities hebben,
 • en tevens met een werkterrein in Nederland, en die hier ook gevestigd zijn.

Niet in aanmerking komen:

 • aanvragen voor privépersonen,
 • kosten voor onderzoek en publicaties, studiekosten, seminars, congressen en internationale reizen,
 • politiek getinte of evangeliserende organisaties,
 • eenmalige activiteiten.

Graag ontvangen wij de volgende stukken:

 • Introductiebrief waarin u in maximaal 1.000 woorden beschrijft welke behoefte er is bij uw organisatie op het gebied van zelfredzaamheid en welke fondsenwervende activiteiten u nu reeds heeft opgestart. Neem daarin mee:
  • in het kort de historie van uw organisatie,
  • wat uw motivatie is om deze aanvraag te doen,
  • wat het doel is van uw organisatie en hoe u dat doel zou kunnen bereiken,
  • wat er naar uw mening verbeterd of gewijzigd moet worden aan uw fondsenwerving,
  • wat uw organisatie nodig heeft om de zelfredzaamheid te vergroten.
 • Korte beschrijving van de organisatie, van maximaal één A4-pagina. Hierbij komt aan de orde: historie, marketing, publiciteit en financiering.
 • Recent beleids- en/of activiteitenplan, inclusief exploitatiebegroting van het lopende en/of  komende jaar.
 • Meest recente, volledige (financieel) jaarverslag (resultatenrekening en balans).
 • Kopie van de statuten, dan wel van de laatste statutenwijziging.
 • (Kopie van) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Start uw aanvraag door op onderstaande knop te klikken en het aanvraagmenu te doorlopen. Het verdient aanbeveling de hiervoor genoemde stukken vooraf te verzamelen, zodat u deze tijdens het invullen van de aanvraag kunt uploaden.

Beperkingen in de aanvraag
U kunt uw aanvraag uitsluitend online, volledig digitaal indienen. Op papier toegestuurde aanvragen worden door Het Bunschoten Fonds niet in behandeling genomen.

Ook aanvragen welke worden ingediend door bemiddelingsbureaus en pro-forma-aanvragen welke enkel dienen om te bepalen hoe kansrijk een aanvraag is worden niet in behandeling genomen.

Wanneer kunt u aanvragen?
U kunt uw aanvraag alleen indienen in bepaalde perioden. Het bestuur van het Bunschoten Fonds vergadert in maart en in september over de toekenning van giften. De aanvraagperiode voor de vergadering in maart loopt van 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de vergadering tot 1 februari van het betreffende jaar waarin de vergadering wordt gehouden. De aanvraagperiode voor de vergadering in september loopt van 1 april van het betreffende jaar tot 1 augustus van het jaar. Buiten deze periode(n) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Start aanvraag
Zorg dat u alle vragen beantwoordt en alle hierboven gevraagde stukken uploadt voor u op ‘Verzenden’ klikt. Alleen als u een bevestiging per e-mail ontvangt kunt u er zeker van zijn dat uw aanvraag is aangekomen.

Start aanvraag >