1. Indienen

Tussen 1 oktober en 1 februari of tussen 1 april en 1 augustus. U kunt uw aanvraag uitsluitend online, volledig digitaal indienen. Op papier toegestuurde aanvragen worden door Het Bunschoten Fonds geweigerd.

2. Verwerking

Uw aanvraag wordt verwerkt en gecontroleerd op volledigheid en stukken
door het bureau van Het Bunschoten Fonds.

3. Bestuursvergadering

  • Jaarlijks in maart en in september neemt het bestuur de aanvragen door.
  • Uit de aanvragen worden er twee geselecteerd. Een criterium is onder meer de mogelijke werking van een multiplier.
  • Hierbij wordt het bestuur geadviseerd door een fondswervingbureau, en op het gebied van de klassieke muziek door Hans Haffmans en/of Jurriaan Röntgen.De Quick Scan wordt toegewezen.
  • De twee geselecteerde aanvragen krijgen een Quick Scan toegewezen en worden hiervan binnen vier weken op de hoogte gesteld.

4. Kennismaking

Komt u in aanmerking voor de Quick Scan, dan nodigt het bestuur u uit voor een kennismaking.
Dit gebeurt binnen vier weken.

5. Quick Scan

Een gespecialiseerd bureau stelt de Quick Scan op en bespreekt die twee tot vier maanden later met het bestuur.

6. Besluit

  • Het bestuur wijst de uiteindelijke gift toe en bepaalt welk deel in natura is
    (in de vorm van coaching) en welk deel in de vorm van liquiditeiten.
  • De afgewezen aanvrager krijgt in elk geval de Quick Scan rapportage cadeau.
  • Alle betrokkenen worden binnen vier weken op de hoogte gebracht.

7. Start coaching

Is uw aanvraag uitgekozen, dan wordt binnen twee weken contact met u opgenomen en start het coachingtraject door een coachingbureau.

8. Evaluatie van het coachingstraject

Zes maanden na het bestuursbesluit van de finale toekenning ontvangt u een evaluatieformulier.